Tanıma ve Tenfiz Avukatları Ankara

tanima-ve-tenfiz-avukatlari-ankara

Tanıma ve Tenfiz Avukatları Ankara –Alanında uzman tanıma ve tenfiz avukatları Ankara merkezli hukuk büromuzun profesyonel avukat kadrosuna bağlı olarak görev yapan avukatlarımızdan oluşmaktadır.

Yurt dışında, yabancı ülke mahkemelerinde boşanma davası görülen ve yetkili mahkeme tarafından haklarında kesinleşmiş boşanma kararı bulunan kişiler, bu kararı Türk mahkemelerinde onaylatmamaları halinde hukuk sistemimize göre boşanmış olarak kabul edilmezler.

Dolayısıyla tanıma ve tenfiz avukatları Ankara merkezli hukuk büromuzda bu konuda hukuki işlemleri kanunların belirttiği usul ve esaslara göre yapmak isteyen müvekkillerimize profesyonel hizmet sunmaktadır.

Hukuk sistemimizde yer alan kanunlara göre, yurt dışı mahkemelerinde kabul edilen tüm özel hukuk kararları, kendi hukukumuzda doğrudan bağlayıcı etkiye sahip değildir.

Dolayısıyla yabancı ülke mahkemesinde, örneğin Almanya’da yetkili aile mahkemesinde görülen boşanma davasında tarafların boşanmasına kesin olarak hükmedilse dahi, bu kişiler Türkiye’deki nüfus kayıtlarında ve diğer resmi kurumlarda bulunan kayıtlarında evli olarak gözükmeye devam ederler.

Çünkü kanunların yerelliği ilkesi gereği yabancı bir ülkenin mahkemesinde alınan sonuç kararı, o ülkenin hukuk sistemine göre oluşturulan esaslara dayandığından Türk hukuk sisteminde bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle söz konusu yabancı ülke mahkemesinin almış olduğu kararların ülkemizde de hukuki açıdan geçerli olabilmesi için bu kişilerin yerel mahkemelerde tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunmaları şarttır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı ülke mahkemesinde boşanmış olan kişi, Türkiye’deki nüfus kayıtlarında da bu hükmün bir gereği olarak boşanmış şeklinde gözükmek için söz konusu yabancı mahkemenin kesinleşmiş kararını hukuk sistemimizde tanıtması gerekmektedir.

Bu bağlamda hukuk sistemimizde başvurulan yöntem tanıma davasıdır. Tanıma davası sayesinde vatandaşlar yabancı ülkenin vermiş olduğu kararın yerel mahkemelerce ve diğer resmi makamlarca da aynen olduğu şekilde kabulünü gerçekleştirmiş olurlar.

Tanıma ve Tenfiz Avukatları Ankara

Öte yandan tanıma davalarının aksine boşanma davalarında boşanmaya hükmedilmesinin ardından gündeme gelen maddi sonuçlara ilişkin kararların Türk mahkemelerince onanması ve uygulamaya konması için de tenfiz davalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Nitekim boşanmanın maddi sonuçları olarak kabul edilen maddi ve manevi tazminat talepleri, yoksulluk, iştirak, tedbir ve yardım nafakaları, müşterek çocuğun velayetine ilişkin kararlar ile evlilik süresince edinilmiş malların rejimi ancak tenfiz davasının gerçekleşmesi ile ülkemizde de geçerlilik kazanarak icraya tabi tutulmaktadır.

Dolayısıyla kişilerin hayatını ne şekilde devam ettireceğine kadar geniş bir etkiye sahip olan bu hususta ihtiyaç duyduğunuz profesyonel desteği, tanıma ve tenfiz avukatları Ankara merkezli hukuk büromuzdan tahsis edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN