Tanıma ve Tenfiz Davası Almanya

tanima-ve-tenfiz-davasi-almanya

Tanıma ve Tenfiz Davası Almanya – Tanıma ve tenfiz davaları Almanya yetkili yerel mahkemeleri tarafından verilmiş olan kesin boşanma hükmümün, ülkemiz mahkemelerince aynen olacak şekilde onaylanıp hukuken geçerli hale getirilmesinde başvurulan bir hukuki işlemdir.

Aile hukukuna tabi olarak gündeme gelen boşanma, evliliğin iptali ve ayrılık gibi davalarda uluslararası alanda geçerli hukuki işlemlere tabi olunması için söz konusu tanıma ve tenfiz davası Almanya mahkemelerinin vermiş olduğu evlilik kararının ülkemizde de geçerli hale getirilmesi işlemidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Almanya

Bu kapsamda yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen tüm özel hukuk kararları, Türkiye’de kendiliğinden veya doğrudan geçeli olamaması sebebiyle hukuk sistemimizde bir şey ifade etmeyen kararlardır.

Dolayısıyla yabancı ülke mahkemelerinde verilen kesinleşmiş hükümlerin, Türkiye’de de aynı şekilde geçerli olabilmesi için hukuk sistemimiz içinde yetkilendirilmiş aile mahkemelerinde bu konuya ilişkin tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir.

Zira yurt dışı mahkemelerinde verilen boşanma kararları, ülkemizde yetkilendirilmiş mahkemelerde tanıma ve tenfiz davası olarak görülmedikçe geçerli bir hale getirilmemektedir.

Dolayısıyla da bu hukuki uygulama yerine getirilmediği sürece, yabancı mahkemenin vermiş olduğu kesin hüküm, ülkemizdeki ilgili resmi makamlarca işleme konulmamaktadır. Bunun da doğal bir sonucu olarak yabancı ülkede boşanmalarına hükmedilen taraflar, Türkiye’deki nüfus kayıt örneklerini incelediklerinde hala evli görünmeye devam ettiklerini fark ederler.

Almanya Mahkemelerinin Kararları

Özellikle diğer yabancı ülkelere nazaran sayıca fazla vatandaşımızın bulunduğu Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştığı hukuki problemlerin arasında yer alan bu konu, ivedilikle çözüme kavuşturulmaması durumunda ileriki süreçte daha büyük sorunlara yol açabilmektedir.

Nitekim tanıma ve tenfiz davasının açılmadığı hallerde, yurt dışında yani Almanya’da boşanılmış olunmasına rağmen Türkiye’de evli olarak kabul edilmektedir. Bu soruna acilen müdahale edilmemesi durumunda taraflar, yeniden evlenmek istediklerinde yeni problemlerle karşılaşmak durumunda kalırlar.

Nitekim Türkiye’de hala evli gözüken bir gurbetçi vatandaşın Almanya yetkili aile mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararını tanıma ve tenfiz ettirmemesi durumunda ülkemizde yeniden evlenmesi mümkün değildir.

Öte yandan müşterek çocuğun olması durumunda velayet problemleri de gündeme gelmektedir. Bunun yanında edinilmiş malların rejimine konu olan taşınır veya taşınmazların satışlarında da sorunlar yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Avukat Desteği

Hukuk büromuzdan tahsis edeceğiniz alanında uzman aile hukuku avukatı desteği ile Almanya mahkemesinde verilmiş olan boşanma kararının hukuk sistemimizde kolaylıkla aynen olacak şekilde kabul edilmesini sağlayabilirsiniz.

Tanıma ve tenfiz davaları Almanya’da alınan kararı onayladığı için ülkemizde yeniden evlenebilir veya mallarınızın satışını da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN