Tanıma ve Tenfiz Neden Gereklidir?

Tanıma ve Tenfiz Neden Gereklidir?

Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde hüküm doğurması için, bu kararın yerel mahkemece tanınması gereklidir. Yerel mahkemedeki dava icra sonucu doğurmayacağı için, tenfiz söz konusu olmayacaktır. Ancak yabancı mahkemece verilen kararda velayet ve nafaka gibi hususlar da var ise, bu durumda tanıma ve tenfiz söz konusu olacaktır.

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınmasında açılacak olan tanıma davası, diğer eşe karşı açılmaktadır. Dolayısıyla diğer eşin tebligat adresinin bilinmesi gereklidir. Zira dava dilekçesi ve hükmün kesinleşmesine ilişkin tebligatın diğer eşe de tebliğ edilmesi zaruridir.

Yurtdışında Boşanma Kararı

Türk vatandaşlarının yurtdışında boşanmaları ülkemiz idari ve hukuki süreçlerinde birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir. İster Türk isterse de yabancı bir devlet vatandaşıyla evli olunsun yabancı ülkede gerçekleştirilen boşanma kararları ülkemiz hukuk sisteminde tanınmamakta yabancı mahkeme kararlarının ülkemiz sınırlarında da kabul edilmesi için birtakım davalar açmak gerekmektedir.

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma kararları ve boşanma kararlarına ek verilen velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi hukuk mahkemelerinin ilgi alanına giren konular hakkında ülkemiz mevzuatı bu kararları geçerli kabul etmemekle bu kararların ülkemiz sınırları içinde de geçerli olması için birtakım davalar açılması gerekmektedir. Bu davaların açılmasına gerek kalmadan yurtdışı boşanma kararının tanınması KHK şeklinde ülkemiz hukuk sisteminde düzenlense de henüz uygulamaya geçilememiştir.

2017 yılında çıkarılan KHK’ya göre yurtdışı boşanma işlemeleri konsolosluklara başvurulmak suretiyle geçerli kılınacak ve ülkemizde dava açılmasına gerek kalmadan boşanmaların tanınması yoluna gidilecekti. Fakat bu uygulamayı gerçekleştirecek yönetmelik düzenlemelerin henüz çıkmamış olması nedeniyle yurtdışı boşanmaları anca tanıma ve tenfiz davası açılmasıyla ülkemizde tanınmakta ve hukuki sonuç doğurmaktadır.

Türk Vatandaşlarının Yurtdışı Boşanmaları Ülkemizde Geçerli Midir?

Yurtdışında boşanma kararı aldırılması hakkında dava açmadan ülkemizde bu kararın tanınması ve uygulanması noktasında çalışmalar devam etmektedir. Ancak günümüzde yurtdışı mahkemelerinde kesinleşmiş boşanma ile ilgili mahkeme kararlarının ülkemiz idari ve hukuki işlemlerinde geçerli olması tanıma ve tenfiz davası açılmasına bağlıdır. Örneğin; Türk veya başka bir ülke vatandaşı olan eşinizle Almanya’da boşansanız bile ülkemiz nüfus sisteminde evli görünecek ve miras, mal paylaşımı gibi hususlarda tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları ülkemizde devam edecektir. Bu hususun ortadan kaldırılması için ülkemizde de dava açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yurtdışında yaşayan Türklerin kesinleşmiş boşanma kararları ülkemizde açılacak Tanıma ve Tenfiz davaları ile geçerli kılınmaktadır. Tanıma davası en genel anlamıyla yabancı ülkede verilmiş boşanma kararının ülkemiz yargı sistemince tanınması ve bu boşanma işleminin kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Boşanmanın onaylanması işlemi yurtdışında verilen kararın aynen ve kısmen kabul edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Tenfiz davası ise boşanma sonucunda geçerli olan icra gerektiren kararların ülkemiz sınırlarında da geçerli olabilmesi için açılan davalardır. Örneğin yabancı ülkede boşanma kararıyla birlikte velayet hakkı, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda da birtakım kararlar alınmış olabilir. Bu durumda bu kararların icra edilmesi ve ülkemizde devlet tarafından bu işlemlerin yaptırım yoluyla uygulanması için tenfiz davası açılarak bu kararların aynen veya kısmen kabul edilmesi gerekmektedir.  

Yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz davasıyla ülkemizde geçerli olduğundan yurtdışındaki mahkeme kararlarının ülkemizde de geçerli olması için şahsen veya avukatla vekalet vererek dava açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında uzman avukatlık bürolarından destek alarak yurtdışı boşanma kararlarınızı Türkiye’ye gelmeden geçerli kılabilir, ülkemiz hukuk ve idari işlerinde yurtdışı boşanma kararının tüm sonuçlarının tanınmasını sağlayabilirsiniz.    

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN