Yurt Dışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum

Yurt Dışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum

Yurt Dışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum –Yurt dışında, yabancı ülke mahkemesinde boşanan kişilerin, özellikle gurbetçilerin sıklıkla karşılaştıkları durumlardan biri de doğal olarak yabancı mahkeme ilamının Türkiye sınırları içinde doğrudan bağlayıcı olmaması ile ilgilidir.

Hukuk sistemimizde yer alan kanunlara göre, herhangi bir yabancı ülke mahkemesinde özel hukuk konusunda verilen bir kesin hükmün, Türkiye’de de benzer şekilde hukuki geçerlilik kazanması için birtakım hukuki süreçlerden geçmesi gerekmektedir.

Yurt Dışında Boşandım Ama Türkiye’de Evli Görünüyorum

Dolayısıyla “Yurt dışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum.” şeklinde bir problem yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın yapması gereken birtakım hukuki işlemler mevcuttur.

Öncelikle bu konuda ele alınması gereken hukuki prosedür, Kanunların yerelliği ilkesidir.  Dolayısıyla herhangi bir ülke mahkemesince verilen ve kesin hükme varılan bir karar, ancak ve ancak söz konusu kanuna tabi tutulan devletin sınırları içinde hukuki geçerliliğe sahiptir.

Bu durumda da bir mahkeme kararının sadece o kararı veren mahkemenin bulunduğu ülke sınırları içinde uygulanmaya konulduğundan bahsedilmek gerekmektedir. Nitekim mahkemeler bağlı bulundukları devletlerin resmi şekilde yürürlüğe koymuş olduğu kanunlara göre hüküm vermek zorundadır.

Bu nedenle bir ülkenin sınırları içinde görev yapan devlet mahkemesinin vermiş olduğu kararın başka bir devletin sınırları içinde de uygulanması lazım gelmektedir. Günümüzde bu alanda sıklıkla ihtilaf yaşanan konular, boşanma davaları başta olmak üzere alacak ve borç davaları ve benzeri hukuki davaları kapsamaktadır.

Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmanın Türkiye’de Geçerli Olması

Yukarıda bahsettiğimiz ilke gereğince yabancı ülke mahkemesinde verilen bir boşanma hükmünün kesinleşmiş kararını Türkiye sınırları içinde ve kendi hukuk sistemimizde geçerli bir hale gelmesi için tanıma ve tenfiz davasının gündeme gelmesi gerekmektedir.

Bu noktada kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus da söz konusu tanıma ve tenfiz davalarının yeniden yapılan bir boşanma davası olamadığıdır. Çünkü bu tür bir durum söz konusu olması durumunda her ülkenin mahkemesi kendi bağlı bulunduğu hukuk sisteminin usul ve esaslarını değerlendirmeye tabi tutacağı için, kararlarda aykırılıklar meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bu nedenle tenfiz davası sadece yabancı ülke mahkemesinde verilen kararın aynen Türk hukuk sisteminde kabul görmesini ve kesinleşen sonuçların ülkemizde de aynı sonuçları doğurmasına sağlamaktadır.

Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması 2019 yılında da aile mahkemeleri tarafından görülen hukuki uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda “Yurt dışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum.” konusunda mağdur durumdaysanız muhtemel hak kaybı yaşamadan bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için gereken desteği avukatlık büromuzdan alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN