Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İşlemleri

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İşlemleri

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İşlemleri – Tanıma ve tenfiz davası işlemleri özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hukuki bir süreçtir. Nitekim yabancı ülke mahkemelerinde verilen boşanma kararının kesinleşmiş hükmünün, yerli mahkemelerimizce kabul edilip onaylanması için tanıma ve tenfiz davası işlemleri yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda sadece boşanma davaları değil diğer tüm özel hukuk uyuşmazlıkların çözümünde verilmiş olan yabancı ülke mahkemesinin kararları, tanıma ve tenfiz davaları kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası İşlemleri

Hukuku sistemimizde 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 15. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükümlerle açıkça belirtildiği üzere herhangi bir yabancı ülke ilk derece mahkemesi de dahil olmak üzere tüm yetkili mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar, Türk Hukuk sisteminde doğrudan bağlayıcı niteliğe sahip değildir.

Söz konusu kararlar, özel hukuk davasının konu olduğu mahkemenin bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına göre alınmış olduğundan, bu kararların ülkemiz sınırları içinde hukuki bir anlam ifade edebilmesi için ancak ve ancak tanıma ve tenfiz davası sürecinden geçmiş olması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları

Tanıma ve tenfiz davası sürecinde hukuk sistemimizde yer alan usul ve esaslara göre birtakım hususlardan bahsetmek gerekmektedir. Zira her hukuki işlemde olduğu gibi tanıma ve tenfiz davalarında da kanunlar nezdinde belirlenmiş koşullar mevcuttur.

Bu bağlamda tanıma ve tenfiz davasının hukuki usul ve esaslara uygun olarak yetkili aile mahkemesinde açılabilmesi için şu koşulların oluşması önem teşkil etmektedir:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen ilama ilişkin resmi belge
 • Yabancı ülke mahkemesinde görülen davada hükmün yetkili makamlarca kesinleşmiş olduğunu gösterir belge
 • Davaya konu olan hususların ceza davası kapsamı dışında olması yani hukuk davası çerçevesinde değerlendirilmiş olması
 • Türk mahkemelerinin yetki alanı dışında görülen bir konuya ilişkin dava olmaması
 • Türk kamu düzenine aykırı sonuçlar doğuracak unsurlar içermemesi
 • Kanunlar ihtilafı kurallarına uygunluk göstermesi

Görüldüğü üzere bu esaslara uyan konularda yaşanan tüm özel hukuk kapsamındaki kararların tanıma ve tenfiz işlemlerine tabi tutulması mümkün olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Bunun yanında ilgili kanunlarımızda yer alan hükümlere göre tanıma ve tenfiz davası açmak için de birtakım belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar;

 • Yabancı mahkeme ilamının aslı veya tasdikli kopyası
 • Kesinleşme şerhi
 • Apostil şerhi
 • Yukarıdaki tüm belgelerin konsolosluk tarafından tasdikli tercümesi
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter tasdikli avukat vekaletnamesi

Tanıma ve tenfiz davası işlemleri hakkında detaylı bilgilere Ankara merkezli hukuk büromuzun danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak ulaşabilir, aynı zamanda söz konusu hukuki işlemler konusunda alanında uzman avukatlarımıza vekalet vererek bu davalarda süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN